Departament de Ciències

El Departament de ciències es divideix en dos Seminaris:  
- Seminari de Biologia i Geologia
- Seminari de Física i Química
Els professors de cada seminari són:
- Seminari de Biologia i Geologia
  • Josep Manel Alvarez de la Campa
  • Ricard Tortosa
  • Jaume de las Heras
  • Josep Angel Revert
- Seminari de Física i Química
  • Manel Ramos
  • Bàrbara Cortés
  • Cristina Martin
  • Lourdes Tal

Notícies del Departament de ciències


Criteris d’avaluació
setembre 27, 2016

Criteris d’avaluacio de les materies del seminari de biologia 2016-2017

Criteris d’avaluació de les matèries del seminari de física i química 2016-2017Ens convertim en taxònomes i taxònoms (1r ESO)
febrer 14, 2017
A classe de Biologia, els alumnes de 1r d’ESO estan fent uns murals per treballar la taxonomia. Classifiquen diferents grups d’animals i estableixen criteris de jerarquia. Els murals estan penjats a l’aula, però aquí hi ha un enllaç per veure’ls tots:

https://docs.google.com/presentation/d/1iOXNRBrekyTIEgBIr1JH0YuoF56cIZb4FFevRcVsung/edit?usp=sharing