FEINES D’ESTIU 2017

2 Juliol 2017

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES:

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES Tots els nivells d’ESO

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES 1r ESO

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES 2n ESO

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES 3r ESO

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES 4t ESO

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES Grup adaptat 1r ESO C2

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES Grup adaptat 2n ESO C2

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES 3r ESO C2 GRUP ADAPTAT

Feines d’estiu 2017 MATEMÀTIQUES Grup adaptat 4t ESO AB

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLÀ I LLATÍ:

CASTELLÀ:

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ 1r ESO

Feines d’esitu 2017 CASTELLÀ 2n ESO

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ 3r ESO

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ 4t ESO

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ Grup adaptat 1r ESO C2

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ Grup adaptat 2n ESO C2

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ Grup adaptat 3r ESO C2

Feines d’estiu 2017 CASTELLÀ Grup adaptat 4t ESO AB

LLATÍ:

Feines d’estiu 2017 LLATÍ 4t ESO

DEPARTAMENT DE CATALÀ:

Feines d’estiu 2017 CATALÀ 1r ESO

Feines d’estiu 2017 CATALÀ 2N ESO

Feines d’estiu 2017 CATALÀ 3r ESO

Feines d’estiu 2017 CATALÀ 4t ESO

Feines d’estiu 2017 CATALÀ GRUP ADAPTAT 1r ESO C2

Feines d’estiu 2017 CATALÀ GRUP ADAPTAT 2n ESO C2

Feines d’estiu 2017 CATALÀ GRUP ADAPTAT 3r ESO C2

Feines d’estiu 2017 CATALÀ GRUP ADAPTAT 4t ESO AB

DEPARTAMENT D’IDIOMES:

ANGLÈS:

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS 1r ESO

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS 2N ESO

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS 3r ESO

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS 4t ESO

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS Grup adaptat 1r ESO C2

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS Grup adaptat 2n ESO C2

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS Grup adaptat 3r ESO C2

Feines d’estiu 2017 ANGLÈS Grup adaptat 4t ESO AB

FRANCÈS:

Feines d’estiu 2017 FRANCÈS – ESO I BATXILLERAT

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS:

BIOLOGIA I GEOLOGIA:

Feines d’estiu 2017 BIOLOGIA – GEOLOGIA Tots els nivells d’ESO

Feines d’estiu 2017 BIOLOGIA – GEOLOGIA 1r ESO

Feines d’estiu 2017 BIOLOGIA – GEOLOGIA 3r ESO

Feines d’estiu 2017 BIOLOGIA – GEOLOGIA 4t ESO

FÍSCIA I QUÍMICA:

Feines d’estiu 2017 FÍSICA – QUÍMICA 2n ESO

Feines d’estiu 2017 FÍSICA – QUÍMICA 3r ESO

Feines d’estiu 2017 FÍSICA – QUÍMICA 4t ESO

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA:

Feines d’estiu 2017 ED. FÍSICA. ESO – BATXILLERAT

DEPARTAMENT D’EVP I MÚSICA:

MÚSICA:

Feines d’estiu 2017 MÚSICA 1r ESO

Feines d’estiu 2017 MÚSICA 2n ESO

Feines d’estiu 2017 MÚSICA 4t ESO

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:

Feines d’estiu 2017 EVP 1r ESO

Feines d’estiu 2017 EVP 2n ESO

Feines d’estiu 2017 EVP 3r ESO

Feines d’estiu 2017 EVP 4t ESO

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Feines d’estiu 2017 CC. Socials 1r ESO A-B-D-E

Feines d’estiu 2017 CC. Socials 2n ESO A-B-C1-D-E

Feines d’estiu 2017 CC. Socials 3r ESO AB-C1

Feines d’estiu 2017 CC. Socials 3r ESO A-B-D-E

Feines d’estiu 2017 CC. Socials 4t ESO A-B-C-D

Feines d’estiu 2017 CC. Socials 1r ESO C1

Feines d’estiu 2017 SOCIALS 3r AB i 3r C2 Grup adaptat

Feines d’estiu 2017 CC. Socials Grup adaptat 4t ESO AB

FILOSOFIA:

Feines d’estiu 2017 Filosofia 4t ESO

RELIGIÓ:

Feines d’estiu 2017 Religió

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Feina d’estiu 2017 TECNOLOGIA 1r ESO

Feina d’estiu 2017 TECNOLOGIA 2n ESO

Feina d’estiu 2017 TECNOLOGIA 3r ESO

Feina d’estiu 2017 TECNOLOGIA 4t ESO

Feina d’estiu 2017 OPTATIVA LA REVISTA 4t ESO

Feina d’estiu 2017 OPTATIVA INFORMÀTICA 4t ESO

OPTATIVES 2n ESO

Feina d’estiu 2017 optativa MILLORA’T EL CASTELLÀ

Feina d’estiu 2017 optativa MILLORA’T EL CATALÀ

Feina d’estiu 2017 optativa MILLORA’T L’ANGLÈS

Feina d’estiu 2017 optativa MILLORA’T LES MATEMÀTIQUES

Feina d’estiu 2017 optativa MILLORA’T LA TECNOLOGIA

OPTATIVES 3r ESO

Feines d’estiu 2017 optativa 3r ANGLÈS

Feines d’estiu 2017 optativa 3r Expresión oral y escrita (CASTELLÀ)

Feines d’estiu 2017 optativa 3r Literatura i cinema (CATALÀ)

Feines d’estiu 2017 optativa 3r CULTURA CLÀSSICA

Feines d’estiu 2017 optativa 3r ECONOMIA

Feines d’estiu 2017 optativa 3r MATEMÀTIQUES

Feines d’estiu 2017 optativa 3r SOCIALS

Feines d’estiu 2017 optativa 3r ED. FÍSICA

ALTRES MATÈRIES

Feines d’estiu 2017 CULTURA I VALORS 1 ESO C

Feines d’estiu 2017 CULTURA I VALORS 1 ESO D – 2 ESO A

Feines d’estiu 2017 CULTURA I VALORS 2 ESO B – 2 ESO C

Feines d’estiu 2017 CULTURA I VALORS 2 ESO E – 3 ESO D – 3 ESO E

Feines d’estiu 2017 CULTURA I VALORS 3 ESO B – 3 ESO C