FEINES ESTIU 2018

29 Juny 2018

                                    

  FEINES ESTIU 2018

1 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS DOSSIER_ADAPTAT_ANGLÈS
DOSSIER_ANGLÈS
BIOLOGIA I GEOLOGIA DOSSIER_BIOLOGIA
CASTELLÀ DOSSIER_ADAPTAT_CASTELLÀ
DOSSIER_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS
CULTURA I VALORS ÈTICS DOSSIER_CULTURA
EDUCACIÓ FÍSICA DOSSIER_EF
FRANCÈS DOSSIER_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA DOSSIER_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMÀTIQUES
DOSSIER_ORIENTA_MATES
MÚSICA DOSSIER_MÚSICA
TECNOLOGIA DOSSIER_ADAPTAT_TECNOLOGIA
DOSSIER_TECNOLOGIA
VISUAL I PLÀSTICA DOSSIER_VIS_I_PLAS
CRITERIS_VIS_I_PLAS

 

2 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS DOSSIER_ADAPTAT_ANGLÈS
DOSSIER_ANGLÈS
CASTELLÀ DOSSIER_ADAPTAT_CASTELLÀ
DOSSIER_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS
DOSSIER_SOCIALS_AB
CULTURA I VALORS ÈTICS DOSSIER_CULTURA
EDUCACIÓ FÍSICA DOSSIER_EF
FÍSICA I QUÍMICA DOSSIER_FQ
FRANCÈS DOSSIER_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA DOSSIER_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMÀTIQUES
DOSSIER_ORIENTA_MATES
MÚSICA DOSSIER_MÚSICA
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
OPTATIVES MILLORA’T DOSSIER_OPTATIVES
DOSSIER_RECOMANACIONS

 

3 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS DOSSIER_ANGLÈS
DOSSIER_ADAPTAT_ANGLÈS
DOSSIER_OPTATIVA_ANGLÈS
BIOLOGIA I GEOLOGIA DOSSIER_BIOLOGIA_A_B_C1
DOSSIER_BIOLOGIA_C2_D_E
CASTELLÀ DOSSIER_OPTATIVA_CASTELLÀ
DOSSIER_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS_AB_B_C1
DOSSIER_SOCIALS_C2
CULTURA I VALORS ÈTICS DOSSIER_CULTURA
DOSSIER_CULTURA_INSTRUCC
EDUCACIÓ FÍSICA DOSSIER_EF
FÍSICA I QUÍMICA DOSSIER_FQ
FRANCÈS DOSSIER_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA DOSSIER_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMATIQUES
DOSSIER_ORIENTA_MATES
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
VISUAL I PLÀSTICA DOSSIER_VIS_I_PLAS
CRITERIS_VIS_I_PLAS
OPTATIVES 3r DOSSIER_CULTURA_CLÀSICA
DOSSIER_EMPRENEDORIA

 

4 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS DOSSIER_ADAPTAT_ANGLÈS
DOSSIER_ANGLÈS
BIOLOGIA I GEOLOGIA DOSSIER_BIOLOGIA_1_2
DOSSIER_BIOLOGIA_3
CASTELLÀ DOSSIER_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS_INSTRU
DOSSIER_SOCIALS
CULTURA I VALORS ÈTICS DOSSIER_CULTURA
EDUCACIÓ FÍSICA DOSSIER_EF
FÍSICA I QUÍMICA DOSSIER_FQ
FRANCÉS DOSSIER_FRANCÈS
INFORMÀTICA DOSSIER_INFORMÀTICA
LLATÍ DOSSIER_LLATÍ
LLENGUA CATALANA DOSSIER_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMATIQUES
DOSSIER_ORIENTA_MATES
MÚSICA DOSSIER_MÚSICA
REVISTA DOSSIER_REVISTA
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
VISUAL I PLÀSTICA DOSSIER_VIS_I_PLAS
CRITERIS_VIS_I_PLAS

Bones vacances!