INFORMACIÓ D’INICI DE CURS

 

S’adjunta informació relativa al començament del curs vinent, així com el calendari
d’exàmens de recuperació de setembre.

 

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA
DEL CURS 2015-16

NOTA: Els alumnes que heu de recuperar alguna matèria a setembre,
heu d’entrar a la web del centre amb el vostre usuari i contrasenya.
La que heu fet servir durant tot el curs.
Després, per entrar en el curs del moodle FEINES D’ESTIU,
heu d’entrar com a visitants.

Només em queda desitjar en nom de l’equip directiu,
unes bones vacances d’estiu.