DOCUMENTACIÓ CONCURS DE NETEJA. EXPEDIENT 43007257-01-2017

 

En data 15 de novembre es modifica el Plec de Clàusules
Administratives degut a una errada formal al Quadre de
Característiques apartat N. El termini per a presentar les
ofertes s’amplia 5 dies, fins el dia 22 de novembre a les 14h.

4a_contingut-anunci-perfil-contractant

pca-obert-ins-cami-de-mar-def

3_ppt_ins-cami-de-mar

convocatoria_apertura-sobre-c

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS

14_anunci_formalitzacio_perfil

INFORME TÈCNIC CONTRACTE DE SERVEIS

Document d’informe tècnic de contracte de serveis

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS

Document de resolució d’adjudicació del contracte de serveis