Batxillerat – Curs 2021-2022


HORES SETMANALS DE LES DIFERENTS MATÈRIES EN CADA CURS

Matèries comunes 1r Curs 2n Curs
Llengua i literatura catalana 2 2
Llengua i literatura castellana 2 2
Llengua estrangera (anglès) 3 3
Ciències per al Món Contemporani 2
Educació física 2
Filosofia 2
Història de la Filosofia 3
Història d’Espanya 3
Tutoria 1
Treball de Recerca
Total 14 14

Matèries de modalitat de primer de batxillerat

Matèries 1r Curs 2n Curs
MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ 1
1. Matemàtiques
2. Matemàtiques aplicades CCSS
3. Llatí
4 4
MATÈRIA DE MODALITAT 2 4 4
MATÈRIA DE MODALITAT 3 4 4
MATÈRIA DE MODALITAT 4 / OPTATIVA 4 / (2+2) 4 / (2+2)
Comunes + modalitat 16 16
Total 30 30

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Mod. 1r 2r
1 LLATÍ I
MAT. APLIC. A LES CCSS I
LLATÍ II
MAT. APLIC. A LES CCSS II
2 GREC I
ECONOMIA DE L’EMPRESA I
GREC II
ECONOMIA DE L’EMPRESA II
3 HIST. DEL MÓN CONT.
LITERATURA UNIVERSAL
GEOGRAFIA
LIT. CASTELLANA
4 ECONOMIA LITERATURA CATALANA

Les matèries de la modalitat 4 es poden substituir per dues optatives de 2 h. o una optativa de 4 h (Reviseu document adjunt)

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Mod. 1r 2r
1 MATEMÀTIQUES I MATEMÀTIQUES II
2 FÍSICA I
CIÈNCIES DE LA TERRA I
FÍSICA II
CIÈNCIES DE LA TERRA II
3 BIOLOGIA I
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
BIOLOGIA II
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
4 QUÍMICA I
DIBUIX TÈCNIC I
QUÍMICA I
DIBUIX TÈCNIC I

Les matèries de la modalitat 4 es poden substituir per dues optatives de 2 h. o una optativa de 4 h (Reviseu document adjunt)