PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Presentacion PFI

Podeu visualitzar un resum dels PFI’s al següent enllaç:


Oferta PFI

A dins del PFI hi ha diferents modalitats, concretament a l’Institut Camí de Mar s’oferta la modalitat de PTT. Els tres perfils que poden cursar els alumnes al nostre centre són:

– Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

– Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.

– Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.