Departament de Matemàtiques

Membres del departament de matemàtiques

  • Alarcón, Rafel
  • Crespo Reina, Antonia (Cap de departament)
  • March, Blanca
  • Matamoros, Xavier
  • Orts Bartolomé, Artur
  • Perramon Martorell, Cristina
  • Romero Prieto, Carlos Manuel

Notícies del Departament de Matemàtiques