El centre

L’Institut Camí de Mar es va inaugurar el 9 de maig de 1988 i durant pràcticament vint anys ha esta l’únic centre d’educació secundària públic de Calafell i Segur de Calafell.

INS Camí de Mar
L’any 2008 el centre va rebre el Premi Catalunya d’Educació com a millor centre educatiu.


Oferta educativa


Secretaria

L’horari d’atenció al públic de la secretaria del centre és:

  • Matins: de 10:00 a 13:00 hores.

Estructura organitzativa interna

L’estructura d’organització i de gestió està formada per:

  1. L’estructura d’organització i de gestió.
  2. Òrgans de coordinació.
  3. Els equips docents.
  4. Els tutors.

Accés al document Estructura organitzativa.


Recursos i serveis

  • Servei de mediació i assetjament, aula connecta’t, programa de tutoria entre iguals,  escoles verdes, aula d’acollida i Unitat d’Escolarització Compartida.
  • Activitats complementàries: Revista escolar, sortides curriculars, activitats artístiques del grup CAU.