Consell Escolar

La composició del CONSELL ESCOLAR de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Equip Directiu: Pares/Mares:
Director: Ermini A. Aixut Gemma Mateo
Cap d’estudis: Marina Barea Montse Boada
Secretària: Mercè Andreu Elisabeth Cánovas
Professorat: Alumnes:
Antonia Crespo Neida Tello
Carlos Romero Andreu Buil
María Rovira Isona Téllez
Sílvia Castañer
Montse Pons
Anna Garcia
Personal d’atenció educativa: AMPA:
Glòria López Cèsar Uribarri
Ajuntament: Personal d’Administració i Serveis:
M. Lluïsa Lastra Virgínia Valiente