Consell Escolar

La composició del CONSELL ESCOLAR de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Equip Directiu: Pares/Mares:
Director: Ermini A. Aixut Claudia Santacreu
Cap d’estudis: Marina Barea Sònia Niubó
Secretària: Mercè Andreu Gemma Mateo
Professorat: Alumnes:
Antonia Crespo Neida Tello
Carlos Romero Hicham Khouyi
María Rovira Andreu Buil
Sílvia Castañer
Montse Pons
Vacant fins a la renovació
Personal d’atenció educativa: AMPA:
Glòria López Francesca Vendrell
Ajuntament: Personal d’Administració i Serveis:
M. Lluïsa Lastra Virgínia Valiente