Consell Escolar

La composició del CONSELL ESCOLAR de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Equip Directiu: Pares/Mares:
Director: Rubén Fortuny Montse Boada
Cap d’estudis: Marina Barea Elisabeth Cánovas
Secretària: Artur Valvuena Míriam Serrano
Professorat: Alumnes:
Carlos Romero Pau Esquius
Rosanna Rion Isona Téllez
Esperanza Cañamero Lucia White
Mònica Milián
Cèlia Sánchez
Sònia Pujol
Personal d’atenció educativa: AMPA:
Virginia Valiente Cèsar Uribarri
Ajuntament: Personal d’Administració i Serveis:
Manal El Mesmoudi Loreto Silva
Lluïsa Rodríguez

La composició de la COMISSIÓ ECONÒMICA de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Professorat      Carlos Romero
Famílies Míriam Serrano
Alumnat Lucia White
Secretari Artur Valbuena     
Director Rubén Fortuny

La composició de la COMISSIÓ PERMANENT de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Professorat      Mónica Milián
Famílies Elisabeth Cánovas
Alumnat Isona Téllez
Secretari Artur Valbuena     
Director Rubén Fortuny

La composició de la COMISSIÓ CONVIVÈNCIA de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Professorat      Esperanza Cañamero
Professorat      Sònia Pujol
Famílies Montse Boada
Alumnat Pau Esquius
Cap d’estudis Marina Barea  
Director Rubén Fortuny

La composició de la CE al CEM de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Professorat      Rosanna Rion
Famílies César Urribarri
Alumnat Isona Téllez
Director Rubén Fortuny