Consell Escolar

La composició del CONSELL ESCOLAR de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Equip Directiu: Pares/Mares:
Director: Rubén Fortuny Montse Boada
Cap d’estudis: Marina Barea Elisabeth Cánovas
Secretària: Artur Valvuena
Professorat: Alumnes:
Antonia Crespo Neida Tello
Carlos Romero Isona Téllez
María Rovira
Sílvia Castañer
Montse Pons
Personal d’atenció educativa: AMPA:
Glòria López Cèsar Uribarri
Ajuntament: Personal d’Administració i Serveis:
M. Lluïsa Lastra Virgínia Valiente