Consell Escolar

La composició del CONSELL ESCOLAR de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Equip Directiu: Pares/Mares:
Director: Ermini A. Aixut Claudia Santacreu
Cap d’estudis: Marina Barea Sònia Niubó
Secretària: Mercè Andreu Gemma Mateo
Professorat: Alumnes:
Antonia Crespo Àlex Tylka
Carlos Romero Kirian Lleonart
Marcel·lí Totosaus Neida Tello
Ascen Mencía
Sílvia Castañer
Montse Pons
Personal d’atenció educativa: AMPA:
Leo Silva Francesca Vendrell
Ajuntament: Personal d’Administració i Serveis:
M. Lluïsa Lastra Virgínia Valiente