Consell Escolar

La composició del CONSELL ESCOLAR de l’Institut Camí de Mar és la següent:

Equip Directiu: Pares/Mares:
Ermini Aixut Claudia Santacreu
José Vicente Tinajas Sònia Niubó
Mercè Andreu Gemma Mateo
Professorat: Alumnes:
Antonia Crespo Berta Baldrich
Carlos Romero Kirian Lleonart
Marcel·lí Totosaus Neida Tello
Ascen Mencía
Sílvia Castañer Personal d’atenció educativa:
Montse Pons Virgínia Valiente
Personal d’Administració i Serveis: AMPA:
Leo Silva Francisca Vendrell
Ajuntament: Secretària:
M. Lluïsa Lastra Mercè Andreu