Curs vetllador/a escolar

21 novembre 2023

Curs de vetllador/a – atenció a la diversitat i adaptació educativa en l’àmbit de lleure i escolar 

La realització d’aquest curs et permetrà conèixer i valorar el concepte de necessitats educatives especials (NEE), estudiar l’origen d’aquestes, treballar els casos més comuns d’infants i joves amb NEE, adquirir eines específiques pel dia a dia, així com incorporar aspectes com són l’empatia, la col·laboració i la cohesió als espais de lleure i escola. 

Més info i inscripcions a http://joventut.calafell.cat/index.php/formaccio