Departament de Ciències

El Departament de ciències es divideix en dos Seminaris:

 

– Seminari de Biologia i Geologia
– Seminari de Física i Química

Els professors de cada seminari són:
– Seminari de Biologia i Geologia

  • Josep Manel Alvarez de la Campa
  • Victòria Aviñó
  • Jordi Badia
  • Ivan Folch

– Seminari de Física i Química

  • Bàrbara Cortés
  • Cristina Martin
  • Lourdes Tal
  • Aida Bosch

Notícies del Departament de ciències