DOCUMENTACIÓ CONCURS DE NETEJA. EXPEDIENT 43007257-01-2017

 

En data 15 de novembre es modifica el Plec de Clàusules
Administratives degut a una errada formal al Quadre de
Característiques apartat N. El termini per a presentar les
ofertes s’amplia 5 dies, fins el dia 22 de novembre a les 14h.

4a_contingut-anunci-perfil-contractant

pca-obert-ins-cami-de-mar-def

3_ppt_ins-cami-de-mar

convocatoria_apertura-sobre-c

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS

14_anunci_formalitzacio_perfil

INFORME TÈCNIC CONTRACTE DE SERVEIS

Document d’informe tècnic de contracte de serveis

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS

Document de resolució d’adjudicació del contracte de serveis

RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA EXP. 43007257-01-2017

Document ressolució de pròrroga del contracte de neteja