Equip humà

Atenció Domiciliaria
  Vidal Parot, Rosa Maria
Departament d’Educació Física
  Margarit, David
  Castañer, Sílvia
  Juncosa, Isaura
  Llobet, Jordi
Departament d’Informàtica
  Alonso, Jaume
  Armillas, Júlio
  Barea Medina, Marina
  Bertran, Xavier
  Chamero, Adrián
  Galera, Àlex
  Boada, Martí
  Farré, Joan
  García, Íñigo
  Giménez, Jonatan
  Gómez, Abraham
  Magraner, Jordi
  Palau, Martí
  Pelayo Beti, Ismael
  Carrasco, Javier
  Pujals, Anna
  Rojano, Jose Maria
  Rueda, Salvador
  Vilaplana, Àngel
Departament d’Educació Visual i Plàstica i Música
  Català Salla, Daniel Angel
  Porrero, Pablo
  Quílez, Natalia
  Macián, Gemma
  Valbuena, Lídia
Departament d’Orientació
  Alfonso, Sònia
  González, Glòria
  Cañellas Güell, Montserrat
  Ortega, Constantí
  Porcar, Josep
  Valiente, Virginia
Departament de Ciències Experimentals
  Álvarez de la Campa Fayos, José Manuel
  Aviñó, Victòria
  Badia, Jordi
  Collell, Marian
  Cortes Llorca, Bàrbara
  Folch, Ivan
  Gómez, Montserrat
  Martín, Cristina
  Moya, Ferran
Departament de Ciències Socials
  Casanova, Anna
  Fàbregas, Marta
  Fernández Porcel, Mar
  Fernández, Carme
  Garcia, Maria
  Pouza, Sandra
  Palomo, Fernando
  Sorio, Ricard
  Suanes, Marc
  Téllez, Mario
Departament de Gestió Administrativa
  Vazquez de Parga, M. Carmen
  Embuena, Noèlia
  Pérez, Dani
  Buenache, Carlos
  Armesto, Matilde
  Silva, Leo
  López, Lluïsa
Departament de Llengua i Literatura Castellana
  Batalla, Anna
  Batalla, Ricard
  Bareas, Laura
  Adiego, Ana
  Franco Tome, Javier
  Rizo, Grétel
  Milian Sanz, Mónica
  Serés Molinero, Helena
Departament de Llengua i Literatura Catalana
  Alcaraz, Cesc
  Fortuny Alcantara, Ruben
  Negro, Sílvia
  Palau Soler, Neus
  López, Joan
  Pujol, Sònia
  Rion, Rossana
Departament de Llengües Estrangeres
  Montosa, Guillermo
  Bofarull, Maria
  Cañamero Navarro, Esperanza
  Hernández, Sandra
  Morillas, Maria
  Pons Calero, Montserrat
  Román, M. Montserrat
  Trejo, Mireia
  Sabaté, Oriol
  Olarte, Joan
Departament de Matemàtiques
  Alarcón, Rafael
  March, Blanca
  Medina, Maria
  Matamoros, Xavier
  Orts Bartolomé, Artur
  Perramon Martorell, Cristina
  Romero Prieto, Carlos
Departament de Tecnologia
  Campamà, Gemma
  Espàrcia, M.José
  Martín Menéndez, Merche
  López, Robert
  Valbuena Rodríguez, Artur
  Vendrell, Marta
Personal PAS
  Canabal, Maite
  Cuadra, Blanca
  López, Gloria
  Adrian Ruiz, Jessica
  Piris, Miquel Àngel
  Silva, Loreto
PTT
  Solé, David
  Lòpez, Imma
  Parera, Mireia
  Garcia Pascual, Hugo
  Velasquez Barrio, Fabio Alejandro
Departament de FOL
  Domínguez, Paola
  Sanchez, Celia
Departament de Sanitàries
  Martínez, Raquel
  Barceló, Esther