OBJECTIUS GENERALS

14 desembre 2023

ÀMBIT ORGANITZATIU

  1. Establir una xarxa d’intercanvi d’experiències amb altres centres educatius quant a formació de ciutadans actius i responsables, en què els alumnes donin resposta a necessitats reals del municipi.
  2. Dissenyar activitats formatives que assegurin la transferència de coneixement entre els agents implicats en el Servei comunitari.

ÀMBIT DIDÀCTIC I METODOLÒGIC

  1. Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eixos dels projectes de Servei Comunitari.
  2. Augmentar les matèries implicades en el Servei comunitari tot incorporant els projectes SC a les
    programacions corresponents.
  3. Dur a terme projectes de Servei comunitari flexibles que ofereixin opcions variades i ajustades a les característiques de l’alumnat sota una concepció inclusiva del procés d’aprenentatge
    significatiu.

ÀMBIT D’APRENENTATGE DE L’ALUMNAT

  1. Assegurar la participació activa de l’alumnat en el disseny i desenvolupament del Servei Comunitari en coherència amb la seva finalitat de desenvolupament de la competència social i ciutadana.

 

El proyecto “Jobshadowing Ins. Camí de Mar-Istituto Giotto Ulivi” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Camí de Mar y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.