RESUM DEL PROJECTE

14 desembre 2023

PROJECTE: “ARXIU DE MEMÒRIA ORAL”

El projecte es va iniciar amb un primer contacte de l’entitat Associació Patí Català amb la direcció del centre, proposant col·laboració entre les dues parts en el context de la Festa de la Mar celebrada a Calafell al juny de 2023.

Amb el vist i plau de direcció, es va començar fent unes xerrades a l’institut per part de Patrimoni de l’Ajuntament de Calafell i de l’esmentada entitat amb l’objectiu de donar una visió al nostre alumnat de com ha estat l’evolució del poble en les darreres dècades. Del Calafell mariner, al Calafell turístic.

Posteriorment, els i les alumnes de 4t d’ESO van entrevistar en parelles a persones grans del municipi vinculades al món de la mar, i amb el seu valuós testimoni es  va poder elaborar un arxiu de memòria oral on es va enregistrar una ingent quantitat d’informació sobre un Calafell que ja no existeix.

Gràcies al projecte s’ha pogut preservar aquesta informació que, d’altra manera, hagués desaparegut amb pocs anys, donada l’avançada edat de la major part dels participants.

L’activitat, desenvolupada per primer cop durant el curs 2022-23 a l’institut Camí de Mar, ha estat valorada molt positivament per entrevistadors i entrevistats.

PROYECTO: “ARCHIVO DE MEMORIA ORAL”

El proyecto se inició con un primer contacto realizado por la asociación “Patí Català” con la dirección del centro, proponiendo una colaboración entre ambas partes en el contexto de la “Festa de la mar” realizada en Calafell en junio de 2023.

Una vez aceptada la propuesta por la dirección, se hicieron unas charlas en el instituto por parte de Patrimonio del Ayuntamiento de Calafell y de la asociación “Patí Català” con el objetivo de dar una visión a nuestro alumnado de cómo ha sido la evolución del pueblo en las últimas décadas. Del Calafell marinero, al Calafell turístico.

Posteriormente, los y las alumnas de cuarto entrevistaron en parejas a personas mayores del municipio vinculadas con el mar, y con su valioso testimonio se pudo elaborar un archivo de memoria  oral donde se registró una ingente cantidad de información sobre un Calafell que ya no existe.

Gracias al proyecto se ha podido preservar esta información que, de otra manera, hubiera desaparecido dada la avanzada edad de la mayor parte de los participantes.

La actividad, desarrollada por primera vez en el instituto Camí de Mar en el instituto Camí de Mar, ha sido valorada muy positivamente por entrevistados y entrevistadores.

ORAL RECOLLECTION PROJECT

The project began with a first contact with the Associació Patí Català and the school’s management, proposing a collaboration between the two parties in the context of the Festa de la Mar held in Calafell in June 2023.

With the approval of the management, we started by inviting Heritage of the Calafell City Council to give a talk at our high school with the aim of giving our students a vision of the evolution of the town in the last decades and how has the transition from the old original Calafell to the new one has been. At the beginning Calafell was basically a small sailors’ district and now it is a big tourist one.

After the speeches, the 4th year CSE students interviewed in pairs elderly people from our village that had a connection with the sailor’s ancestors. With this valuable account, our students were able to elaborate an oral memory archive that was recorded and contains a huge amount of information about an ancient Calafell that no longer exists.

Thanks to the project, it has been possible to preserve this information that, otherwise, would have disappeared within a few years, given the advanced age of the majority of participants.

The activity, developed for the first time during the 2022-23 academic year at the Institut Camí de Mar, has been valued very positively by both the interviewers and the interviewees.

 

El proyecto “Jobshadowing Ins. Camí de Mar-Istituto Giotto Ulivi” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Camí de Mar y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.