Cicle formatiu de grau bàsic

Informàtica d’oficina

Primer Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Ciències aplicades I 5
Mòdul 3 Comunicació i societat I 4
Mòdul 5 Entorn laboral (UF1+UF3) 2
Mòdul 6 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics 8
Mòdul 8 Ofimàtica i arxiu de documents 7
Tutoria Tutoria 1
Total 27

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 2 Ciències aplicades II 5
Mòdul 4 Comunicació i societat II 5
Mòdul 5 Entorn laboral (UF2) 1
Mòdul 7 Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació 5
Mòdul 9 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades 6
Mòdul 10 Síntesi 3
Tutoria Tutoria 1
Mòdul FCT Formació en centres de treball 317 hores totals
Total 26