2 Jornada Pla d’Entorn Educatiu

11 maig 2019

L’Ajuntament de Calafell organitza la II Jornada del Pla d’Entorn Educatiu.
18 de maig, zona Confraria