Programa Escoles Connectades

31 gener 2020

Amb la visita al centre aquest passat dijous 23 de gener d’un tècnic de l’empresa Ezentis (en el marc del Programa Escoles Connectades), culmina la primera fase de les obres dirigides a aconseguir una connectivitat d’alta qualitat a l’Ins Camí de Mar. Tot això s’ha pogut aconseguir gràcies a l’esforç econòmic provinent del propi centre. També hem comptat amb el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calafell.Esperem que les fases que segueixen es duguin a terme en els terminis previstos.