Llistat de llibres i llistat de material curs 2021-2022

1 juliol 2021

Llista de llibres i material curs 2021-2022

Aclariments

  • A 3r d’ESO, aquells alumnes que no són del Programa de Reciclatge, no podran comprar la llicència digital de TECNOLOGIA, fins que els seus professors el 1r dia de classe, no els hi donin el codi d’accés.

  • Cicles Formatius: tots els llibres del llistat, entren al Pla de Reciclatge.

  • Les matèries d’ESO que entren la Pla de Reciclatge de llibres de l’Ajuntament, són les ombrejades en gris (com està indicat).

  • Les matèries de BAT que entren al Pla de Reciclatge són els llibres de les 5 matèries comunes:

    • 1r BAT: Castellà/ Català/Filosofia/ Ciències pel Món Contemporani/ Anglès( només llibre, Workbook, no)

    • 2nBAT: Castellà/ Català/ Filosofia/ Història / Anglès( només llibre, Workbook, no)