Reunions de tutoria amb les famílies d’alumnes

19 setembre 2019

La propera setmana del 24 al 26 de setembre es faran les reunions de tutors amb famílies.