Cicle formatiu de grau superior:

Administració i Financesa (AF)

Primer Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Comunicació i atenció al cliente 4
Mòdul 2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3
Mòdul 3 Procés integral de l’activitat comercial 6
Mòdul 4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 2
Mòdul 5 Ofimàtica i procés de la informació 4
Mòdul 6 Anglès 4
Mòdul 12 FOL: Formació i orientació laboral 2
Tutoria Tutoria 1
Total 26

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 7 Gestió de recursos humans 2
Mòdul 8 Gestió financera 4
Mòdul 9 Comptabilitat i fiscalitat 3
Mòdul 10 Gestió logística i comercial 3
Mòdul 11 Simulació empresarial 3
Mòdul 10 Projecte d’administració i finances 8
Tutoria Tutoria 1
Mòdul 14 Formació en centres de treball 416 horas
Total 24