Evitar el contagi, una responsabilitat de tots i totes

13 desembre 2020

Per contribuir a evitar els contagis, des de l’Institut s’ha reforçat la neteja a tot l’aulari del centre i a diverses dependències comunitàries. Per aquest motiu, s’han habilitat uns kits amb productes desinfectants, s’han adquirit 70 dispensadors de gel hidroalcohòlic (que es van reposant periòdicament), s’han comprat tovalloletes humides per netejar els teclats de tots els ordinadors i teclats de les aules de música, a més de productes especials per desinfectar les eines i els materials dels tallers de tecnologia i laboratoris de Naturals i Física i Química. Per realitzar aquestes tasques es compta amb el suport actiu de tot el professorat, alumnat i personal del centre. Econòmicament, la despesa està sent molt important, i s’ha pogut sufragar, parcialment, amb el suport de l’Ajuntament de Calafell.