EL CAMÍ DE MAR: UN DELS 14 CENTRES FORMADORS DE LA DEMARCACIÓ PER ACOLLIR ESTUDIANTS DE PRÀCTIQUES DEL MÀSTER DE SECUNDÀRIA

15 març 2021

El nostre centre ha estat un dels 14 instituts elegits de la província de Tarragona, per ser Centre Formador de l’alumnat que cursa el Màster de Secundària. Enguany hem acollit ja un total de 7 estudiants de les especialitats de Matemàtiques, Anglès, Geografia i Història, Economia i Llengua castellana i Literatura.

Comptem amb 34 mentors voluntaris per acollir nous estudiants el curs vinent, amb una oferta que cobreix totes les especialitats.