INFORMACIÓ D’INICI DE CURS

S’adjunta informació relativa al començament del curs vinent 2023-2024

Relació de llibres de text i de lectura del curs 2023-24