INFORMACIÓ D’INICI DE CURS

S’adjunta informació relativa al començament del curs vinent 2022-2023

Relació de llibres de text i de lectura del curs 2022-23