Les escoles i instituts diem prou!!!

13 març 2022

PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT

Benvolgut Honorable Conseller Josep González Cambray, 
Les direccions dels centres públics d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial signants  volem fer constar que:
Portem dos anys gestionant una pandèmia que era nova per a tothom però que ens ha demanat reinventar-nos contínuament amb els centres oberts, reajustant la nostra organització en cada moment de la pandèmia. Sovint hem deixat de banda la nostra vida personal per gestionar la covid i hem seguit amb compromís el lideratge pedagògic i l’impuls de la transformació educativa en què estem immersos tots els centres que representem. 
A tots aquests aspectes cal sumar-hi la manera com se’ns comuniquen els canvis de la gestió dels centres. Sempre ens n’assabentem per la premsa, fet que considerem un menyspreu important vers la nostra feina i vers tota la comunitat educativa que representem. 
Com que en les notícies que ens arriben pels mitjans de comunicació i en els continguts rebuts a través de les reunions a les quals assistim no hem tingut veu ni vot us fem arribar les nostres preocupacions i interès amb la fi de poder construir plegats un sistema educatiu públic de qualitat. 
És per això que us volem traslladar el nostre malestar per la gestió comunicativa i de recursos en els darrers anys per part del Departament del qual també formem part. Així mateix, us demanem treballar i consensuar aquells punts i temes que, des del nostre dia a dia als centres, creiem que suposen un impediment al desenvolupament d’una escola pública realment inclusiva i de qualitat per a tothom. 
En aquest sentit, volem destacar els següents temes: 
1. Desplegament del Decret d’Inclusiva: les direccions coincidim en què ens amoïna la manera en què podem atendre a la diversitat inherent a les aules amb l’objectiu d’intentar donar la millor atenció possible. Trobem a faltar recursos humans, materials i formació docent que ens permetin atendre realment a totes les criatures d’una manera inclusiva i que asseguri la igualtat d’oportunitats per a tothom. Necessitem saber quan es podrà desplegar el Decret amb tots els recursos. 
2. El volum de formació que ens ha arribat: els centres ens trobem en processos de canvi i de transformació que impliquen una planificació de formacions i assessoraments que ens acompanyen en aquest sentit. Afegir més programes i formacions amb un calendari immediat i amb caràcter obligatori, sense tenir en compte la situació de cada centre, porta a deixar de banda prioritats dels projectes al mateix temps que genera ofec i cansament els equips directius i docents:  
Estratègia Digital de Centre  Actualització al nivell C2 català Pla d’impuls al català Programes d’innovació i xarxes Creació de grups impulsors per a cada programa que implica temps per poder traspassar la informació i fer seguiment de la seva implementació
Valoraríem positivament més assessoraments basats en el modelatge on persones expertes formen in situ a les aules, com fa el CEEPSIR als centres. 
3. La demanda per part de famílies del 25% de castellà. Les direccions estem desinformades sobre com actuar davant d’aquesta demanda. Necessitem que el Departament assumeixi la responsabilitat legal perquè no recaigui sobre les direccions dels centres i dels docents i que ens acompanyi des de l’inici si fos el cas. 
4. La necessitat d’hores de coordinació. Recuperar les 23h de primària i les 18h de secundària per tal que els equips puguin implicar-se en la reflexió, l’organització i la construcció pedagògica de projectes educatius coherents i sòlids. 
5. La necessitat de recuperar i millorar les plantilles d’abans de les retallades. La manca de recursos humans va en detriment de la qualitat educativa. Amb les retallades vam perdre personal que no hem tornat a recuperar. Aquests dos últims cursos, amb els reforços COVID, les plantilles han estat incrementades, atesa la complexitat de la situació i creiem que és indispensable de mantenir-les definitivament. 
6. Els canvis en el calendari d’inici de curs. Aquesta modificació ens genera neguits pel que suposa la planificació i organització del curs. Neguits relacionats amb tenir la plantilla completament assignada al mes de juny. Relacionats amb el temps real per preparar el nou curs els mesos de juny, juliol i setembre. Relacionats amb la concreció dels horaris dels equips docents als mesos de juliol i setembre. 
7. El nou currículum de Primària, ESO i Batxillerat. El currículum de Primària se’ns va enviar en plena gestió covid i amb molt poc temps per valorar-lo i poder fer aportacions.  En el cas de secundària, suposa un canvi profund de transformació educativa que haurem d’aplicar el setembre sense temps d’un debat pedagògic. Necessitem saber de quina manera ens acompanyarà el Departament en el desplegament. I pel que fa al currículum de Batxillerat, necessitem saber en quin moment arribarà, quins instituts oferiran aquest nou batxillerat, quina dotació de plantilla requerirà i quina formació acompanyarà aquest desplegament.  

Valorem l’impuls cap a la transformació educativa del país que esteu duent a terme amb moltes de les línies estratègiques del Departament. I per fer-ho possible cal que tot això es tradueixi en més recursos humans i econòmics que facin possible que els centres puguem desenvolupar en condicions aquestes estratègies. També cal que entre centres i Departament hi hagi una comunicació i confiança que es vegi reflectida a nivell social promovent una imatge de cohesió i professionalització dels equips directius.  
És per tot això que sol·licitem una reunió per compartir aquests neguits i obtenir respostes sobre els mateixos. Fa molt temps que les direccions estem cansades d’entomar situacions complicades sense sentir la complicitat del Departament. Ens agradaria revertir aquesta situació. Si no fos el cas, no dubteu que farem sentir la nostra veu. 

Cordialment,
Direccions de Primària i Secundària