L’estany del nostre institut: manteniment i conservació

20 març 2017

1 2

 

Alumnes de 1r d’ESO de Biologia i de 1r de Batxillerat de Ciències de la Terra col·laboren en el manteniment i conservació de l’ecosistema de l’estany de l’institut. Avui a 20 de març, hi han afegit vuit exemplars (mascles i femelles) del peix gambúsia (Gambusia affinis), espècie de procedència nord-americana que s’alimenta de larves aquàtiques d’insectes (principalment mosquits). L’ecosistema de l’estany està constituït per productors (algues unicel·lulars, bogues o Typha dominguensis), consumidors (larves d’insectes, gambúsies) i descomponedors (microorganismes, cucs de terra…), i constitueix un bon lloc d’estudi i observació de la natura, perquè els alumnes del nostre institut, des de 1r de l’ESO fins a 2n de Batxillerat, puguin entendre el funcionament de les comunitats naturals.