Llistes definitives: Alumnes admesos CFGM 2na Fase.

6 agost 2023

Als documents adjunts trobareu les llistes definitives d’alumnes admesos als cicles formatius de Grau Mig en 2na fase.

Llista d’alumnes admesos en 2na fase (continuïtat)

Llista d’alumnes admesos en 2na fase (resta)