FEINES ESTIU 2019

27 juny 2019

Aquí trobareu feines d’estiu de les diferents matèries, per practicar o per repassar aspectes apresos durant el curs. Trobareu les feines, dins amb arxius per matèries.

FEINES ESTIU 2019

1 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS FEINES_APROVATS_ANGLÈS
FEINES_SUSPESOS_ANGLÈS
BIOLOGIA I GEOLOGIA RECOMANACIONS_BIOLOGIA
CASTELLÀ RECOMANACIONS_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS
FRANCÈS DOSSIER_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA RECOMANACIONS_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMÀTIQUES
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
SOLUCIONARI_TECNOLOGIA
2 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS FEINES_APROVATS_ANGLÈS
FEINES_SUSPESOS_ANGLÈS
CASTELLÀ RECOMANACIONS_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS
FÍSICA I QUÍMICA ORIENTACIONS_FEINA
FRANCÈS RECOMANACIONS_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA RECOMANACIONS_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMÀTIQUES
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
SOLUCIONARI_TECNOLOGIA
3 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS FEINES_APROVATS_ANGLÈS
FEINES_SUSPESOS_ANGLÈS
BIOLOGIA I GEOLOGIA RECOMANACIONS_BIOLOGIA
CASTELLÀ RECOMANACIONS_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS
EMPRENEDORIA DOSSIER_EMPRENEDORIA
FÍSICA I QUÍMICA ORIENTACIONS_FEINA
FRANCÈS RECOMANACIONS_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA RECOMANACIONS_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMATIQUES
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
SOLUCIONARI_TECNOLOGIA
4 ESO
MATÈRIA ENLLAÇ
ANGLÈS FEINES_APROVATS_ANGLÈS
FEINES_SUSPESOS_ANGLÈS
BIOLOGIA I GEOLOGIA RECOMANACIONS_BIOLOGIA
CASTELLÀ RECOMANACIONS_CASTELLÀ
CIÈNCIES SOCIALS DOSSIER_SOCIALS
ECONOMIA DOSSIER_ECONOMIA
FRANCÉS RECOMANACIONS_FRANCÈS
LLENGUA CATALANA RECOMANACIONS_LLENGUA_CATALANA
MATEMÀTIQUES DOSSIER_MATEMATIQUES
TECNOLOGIA DOSSIER_TECNOLOGIA
SOLUCIONARI_TECNOLOGIA
1 BATXILLERAT
MATÈRIA ENLLAÇ
ECONOMIA D’EMPRESA DOSSIER_ACTIVITATS
MATEMÀTIQUES ORIENTACIONS_BAT_CIENTIFIC
MATEMÀTIQUES ORIENTACIONS_BAT_HUMANISTIC

Bones vacances!