Cicle formatiu de grau mitjà:

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Primer Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Muntatge i manteniment d’equips 4
Mòdul 2 Sistemes operatius monolloc 3
Mòdul 3 Aplicacions ofimàtiques 5
Mòdul 5 Xarxes locals 6
Mòdul 8 Aplicacions web 2
Mòdul 9 Formació i orientació laboral 2
Mòdul 10 Empresa i iniciativa emprenedora 2
Mòdul 11 Anglès tècnic 3
Mòdul 14 Introducció a la programació 2
Tutoria Tutoria 1
Total 30

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 4 Sistemes operatius en xarxa 4
Mòdul 6 Seguretat informàtica 3
Mòdul 7 Serveis en xarxa 4
Mòdul 12 Síntesi 9
Tutoria Tutoria 1
Mòdul FCT Formació en centres de treball 383 hores totals
Total 21