Cicle formatiu de grau mitjà:

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Primer Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Muntatge i manteniment d’equips 6
Mòdul 2 Sistemes operatius monolloc 4
Mòdul 3 Aplicacions ofimàtiques 5
Mòdul 5 Xarxes locals 5
FOL Formació i orientació laboral 3
Anglès Comunicació en llengua estrangera 3
Total 26

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 4 Sistemes operatius en xarxa 4
Mòdul 6 Seguretat informàtica 4
Mòdul 7 Serveis en xarxa 4
Mòdul 8 Aplicacions WEB 5
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora 2
Mòdul 12 Síntesi 3
Mòdul 14 Introducció a la programació 2
Mòdul FCT Formació en centres de treball 416 hores totals
Total 24