Sortida Barcelona NiceOne

3 desembre 2019

Com va sent tradicional al centre, el divendres 29 de novembre l’alumnat de tots els cicles de la família d’informàtica (SMX, ASIX i DAW) que s’imparteixen al centre han participat en una sortida al NiceOne Barcelona (Gaming & Digital Experience Festival).