Ajut individual de desplaçament

1 abril 2022

El Consell Comarcal del Baix Penedès concedirà ajuts individuals de desplaçament per tal de contribuir a les despeses de desplaçament dels alumnes escolaritzats ens nivells d’ensenyament obligatori i segon cicle d’educació infantil dels centres sufragats amb fons públics de la comarca amb certs supòsits.

Enllaç a la notícia