Informació AMPA – Llibres 22-23

1 setembre 2022

Des de l’Ampa i amb relació dels llibres de text del present curs, s’informa:

1. Aquest any els obsequis que entrega l’AMPA es donaran el dia que vagin a recollir els llibres de reutilizació. En el cas dels socis que no facin reutilizació podran venir a buscar-los a l’oficina de l’AMPA, la setmana del 5 al 9 de setembre, de 17.00 a 19.00 hores presentant el corresponent justificant de pagament de la quota.

2. Pel que fa a la recollida de les comandes de llibres realitzades a través de Garmar, s’entregaran el dia 7 de setembre de 15.00 a 19.00 hores, a l’oficina de l’AMPA. Les comandes que s’entregaran són les realitzades fins al dia 25 d’agost. Les comandes realitzades amb posterioritat al 25 d’agost s’entregaran a la setmana següent tot i que encara resta pendent determinar el dia i hora.