eramus-plus


 

Sortida al museu Pau Casals
febrer 16, 2017

El dimecres 8 de Febrer vam anar caminant al museu Pau Casals des del d’Institut Camí de Mar. Va ser una estona molt agradable encara que per alguns esgotadora. Va ser una sortida molt educativa on vam conèixer més d’aprop a una figura molt important a la nostra comunitat i al món. La sortida ha anat molt bé amb un comportament perfecte dels alumnes participant i parlant en anglès davant les preguntes del Francesco, la persona encarregada de fer-nos els tour. La tornada va ser molt més tranquil·la i molt menys esgotadora.


Student exchange
març 10, 2017

dav

We have carried out an exchange with our friends from Saint Joseph from Le Havre from the 3rd to 10th February, 2017.

The planning was the following:

3rd February:  welcoming of French students and their host families. They have spent the weekend together.

6th February: Tarragona. We have visited the Roman monuments (the wall, the amphitheatre, the circus).

foto tarraco 2 foto tarraco foto tarraco1

7th February:  Calafell. We visited the Citadel and the Castle. It was great!

On Tuesday 7th February  the  Saint Joseph’s School students together with our student’s from Ins Camí de Mar visited the old historical sites in Calafell.

The students, conducted by their teachers, visited the Iberian Citadel where they enjoyed a tour by our guide Manel Gomez. He  explained us the general characteristics of the Iberian culture, the Citadel of Calafell and  its current reconstruction from the remains they had found. He also explained us the Iberian lifestyles and customs. Later, we walk up to the historic center of the village where we listened and participate in the experience of imagining life in a medieval castle in the mid-eleventh century. They could imagine themselves in Romanesque Age and trying to imagine the defense of the southern christian border from the invasions of Al Andalus Kingdom.

ciutadella  Castell-de-Calafell

8th February: Presentation at the high school “Environmental European Campaign” and visit Pau Casals museum.

The last 8th of February we went to the Pau Casals museum in Sant Salvador. We went walking from  our High school Institut Camí de Mar. We had a nice and pleasant time although for someone it was a little bit exhausting. In this educational excursion our French friends discovered one of the most famous person in our village and even in the world. The  students’ behaviour  was perfect and they talked in English during the whole excursion. Francesco, our guide, explained all the facts and anècdotes from Pau Casals, very well. Our way back to school was nice, peaceful and less exhausting.

pau3 pau2 pau1

9th February: Barcelona. We have visited the Sagrada Familia and the gothic area.

10th February: Student’s farewell at school.

dav sopar

We spent a great time together!

 

 


ERASMUS+
desembre 14, 2023


OBJECTIUS GENERALS
desembre 14, 2023

ÀMBIT ORGANITZATIU

  1. Establir una xarxa d’intercanvi d’experiències amb altres centres educatius quant a formació de ciutadans actius i responsables, en què els alumnes donin resposta a necessitats reals del municipi.
  2. Dissenyar activitats formatives que assegurin la transferència de coneixement entre els agents implicats en el Servei comunitari.

ÀMBIT DIDÀCTIC I METODOLÒGIC

  1. Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eixos dels projectes de Servei Comunitari.
  2. Augmentar les matèries implicades en el Servei comunitari tot incorporant els projectes SC a les
    programacions corresponents.
  3. Dur a terme projectes de Servei comunitari flexibles que ofereixin opcions variades i ajustades a les característiques de l’alumnat sota una concepció inclusiva del procés d’aprenentatge
    significatiu.

ÀMBIT D’APRENENTATGE DE L’ALUMNAT

  1. Assegurar la participació activa de l’alumnat en el disseny i desenvolupament del Servei Comunitari en coherència amb la seva finalitat de desenvolupament de la competència social i ciutadana.

 

El proyecto “Jobshadowing Ins. Camí de Mar-Istituto Giotto Ulivi” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Camí de Mar y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


RESUM DEL PROJECTE
desembre 14, 2023

PROJECTE: “ARXIU DE MEMÒRIA ORAL”

El projecte es va iniciar amb un primer contacte de l’entitat Associació Patí Català amb la direcció del centre, proposant col·laboració entre les dues parts en el context de la Festa de la Mar celebrada a Calafell al juny de 2023.

Amb el vist i plau de direcció, es va començar fent unes xerrades a l’institut per part de Patrimoni de l’Ajuntament de Calafell i de l’esmentada entitat amb l’objectiu de donar una visió al nostre alumnat de com ha estat l’evolució del poble en les darreres dècades. Del Calafell mariner, al Calafell turístic.

Posteriorment, els i les alumnes de 4t d’ESO van entrevistar en parelles a persones grans del municipi vinculades al món de la mar, i amb el seu valuós testimoni es  va poder elaborar un arxiu de memòria oral on es va enregistrar una ingent quantitat d’informació sobre un Calafell que ja no existeix.

Gràcies al projecte s’ha pogut preservar aquesta informació que, d’altra manera, hagués desaparegut amb pocs anys, donada l’avançada edat de la major part dels participants.

L’activitat, desenvolupada per primer cop durant el curs 2022-23 a l’institut Camí de Mar, ha estat valorada molt positivament per entrevistadors i entrevistats.

PROYECTO: “ARCHIVO DE MEMORIA ORAL”

El proyecto se inició con un primer contacto realizado por la asociación “Patí Català” con la dirección del centro, proponiendo una colaboración entre ambas partes en el contexto de la “Festa de la mar” realizada en Calafell en junio de 2023.

Una vez aceptada la propuesta por la dirección, se hicieron unas charlas en el instituto por parte de Patrimonio del Ayuntamiento de Calafell y de la asociación “Patí Català” con el objetivo de dar una visión a nuestro alumnado de cómo ha sido la evolución del pueblo en las últimas décadas. Del Calafell marinero, al Calafell turístico.

Posteriormente, los y las alumnas de cuarto entrevistaron en parejas a personas mayores del municipio vinculadas con el mar, y con su valioso testimonio se pudo elaborar un archivo de memoria  oral donde se registró una ingente cantidad de información sobre un Calafell que ya no existe.

Gracias al proyecto se ha podido preservar esta información que, de otra manera, hubiera desaparecido dada la avanzada edad de la mayor parte de los participantes.

La actividad, desarrollada por primera vez en el instituto Camí de Mar en el instituto Camí de Mar, ha sido valorada muy positivamente por entrevistados y entrevistadores.

ORAL RECOLLECTION PROJECT

The project began with a first contact with the Associació Patí Català and the school’s management, proposing a collaboration between the two parties in the context of the Festa de la Mar held in Calafell in June 2023.

With the approval of the management, we started by inviting Heritage of the Calafell City Council to give a talk at our high school with the aim of giving our students a vision of the evolution of the town in the last decades and how has the transition from the old original Calafell to the new one has been. At the beginning Calafell was basically a small sailors’ district and now it is a big tourist one.

After the speeches, the 4th year CSE students interviewed in pairs elderly people from our village that had a connection with the sailor’s ancestors. With this valuable account, our students were able to elaborate an oral memory archive that was recorded and contains a huge amount of information about an ancient Calafell that no longer exists.

Thanks to the project, it has been possible to preserve this information that, otherwise, would have disappeared within a few years, given the advanced age of the majority of participants.

The activity, developed for the first time during the 2022-23 academic year at the Institut Camí de Mar, has been valued very positively by both the interviewers and the interviewees.

 

El proyecto “Jobshadowing Ins. Camí de Mar-Istituto Giotto Ulivi” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Camí de Mar y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


PAÏSOS SOCIS DEL PROJECTE
desembre 14, 2023

Itàlia, Institut Giotto Ulivi

Espanya, Institut Camí de Mar

 

El proyecto “Jobshadowing Ins. Camí de Mar-Istituto Giotto Ulivi” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Camí de Mar y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


EVIDÈNCIES
desembre 14, 2023

Presentació mobilitat

Notícia a la revista de l’institut

Padlet espais comunitat

 

El proyecto “Jobshadowing Ins. Camí de Mar-Istituto Giotto Ulivi” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Camí de Mar y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.